ค้อนบด

img-article img-article

อุทยานหิน

2. การสำรวจแหล่งแร่ ควรมีการเร่งรัดการสำรวจทรัพยากรแร่ธาตุให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ ...

img-article img-article

อุตสาหกรรมแร่

-คุณสมบัติและการกำเนิด- แร่ดีบุกที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดแคสซิเทอไรต์ (cassiterite) มีสูตรเคมีเป็น SnO2 (stannous oxide) ประกอบด้วยธาตุดีบุกและออกซิเจน ...

img-article img-article

เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า. 4. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ...

img-article img-article

การปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม …

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ... หลุมผลิตปิโตรเลียม รวมถึงองค์ประกอบของน ้าโคลน ... จ านวนชั่วโมงในการขุดเจาะของเดือน มีนาคม ...

img-article img-article

พลังงานจากถ่านหิน …

ประโยชน์และข้อจำกัดของถ่านหิน. ถ่านหินถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานมากกว่า 3,000 ปี โดยจีนเป็นประเทศแรกที่นำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ ...

img-article img-article

เผือก

เผือก เผือกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ประชากรของประเทศในเขตร้อนเกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดี บางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลัก เหมือน ...

img-article img-article

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม มาจากคำในภาษาละติน 2 คำ คือ เพตรา แปลว่า หิน และ โอเลียม ซึ่งแปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว หมายถึง น้ำมันที่ได้จากหิน ...

img-article img-article

มารู้จักประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) กันเถอะ

มารู้จักประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) กันเถอะ เมื่อเรากล่าวถึง "ทรัพยากรพลังงาน" ขุมพลังงานขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็น ...

img-article img-article

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน. ความสำคัญของดิน ทรัพยากรดิน แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ เนื้อดิน (soil) และที่ดิน (land) เนื้อดินหมายถึง ชั้นของดินบนพื้นผิว ...

img-article img-article

อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร

คุณสมบัติของเพชร. มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นคาร์บอน (Carbon) และตกผลึกในทรงลูกบาศก์ (Cubic) ลักษณะของผลึกเพชรมักอยู่ในรูปของออกตะฮีด ...

img-article img-article

สร้าง "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ฝากน้ำกับดิน แก้ปัญหา น้ำท่วม-ภัยแล้ง ใน…

วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คือ การขุดบ่อน้ำหรือสระน้ำให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อ ...

img-article img-article

ปูนซีเมนต์คืออะไร แบ่งได้กี่ชนิด ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

1.เนื้อปูนขาว. คือส่วนที่มีองค์ประกอบของแคลอเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate.CaCo3) เช่น หินปูน (Limestone) ชอล์ก (Chalk) และดินขาว (Marl) เป็นต้น. ซึ่งวัสดุ ...

img-article img-article

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

ก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน ้ามันนอกชายฝั่ง ... บริษัทผู้ให้บริการทางด้านปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมก๊าซและน ...

img-article img-article

Blockchain Technology คืออะไร

Blockchain as a Service คืออะไร. Blockchain as a Service (BaaS) เป็นบริการบล็อกเชนที่มีการจัดการซึ่งบุคคลที่สามให้บริการในระบบคลาวด์ คุณสามารถพัฒนาแอปพลิ ...

img-article img-article

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) คืออะไร?

การโรลโอเวอร์สินค้าโภคภัณฑ์ - สินค้าโภคภัณฑ์ cfd ส่วนใหญ่อิงตามสัญญาในอนาคต ซึ่งหมายความว่าจะต้อง 'โรลโอเวอร์' รายเดือนหรือ ...

img-article img-article

สะพานไอติม

สะพานไอติม. บทเรียนนี้เน้นไปที่การออกแบบทางวิศวกรรมของสะพานให้รับน้ำหนัก ทนทาน และสวยงามในบางกรณี นักเรียนทำงานเป็นทีม ...

img-article img-article

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) คืออะไร

ใช้กรณี. บริการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกในการรีวิวของลูกค้า ข่าวทางการเงิน และโซเชียลมีเดีย. การจดจำใบหน้า ตรวจ ...

img-article img-article

พื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ฉบับผู้ใช้งาน (ตอนที่ 3)

1. Operation Switch : องค์ประกอบส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสวิตช์ต่างที่มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์หลังจากที่เรามีการโปรแกรม ...

img-article img-article

ระบบนิเวศคืออะไร สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ

นิยามของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร ความหลากหลายของระบบ ...

img-article img-article

แก๊ส กับ ก๊าซ ต่างกันอย่างไร

แก๊ส กับ ก๊าซ ต่างกันอย่างไร ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คำว่า ก๊าซ จะหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ขุดเจาะขึ้นมาจากใต้ทะเลหรือ ...

img-article img-article

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียมมีธาตุองค์ประกอบ ... ที่พัฒนาและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาในการขุดเจาะ ... เป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรม ...

img-article img-article

ระบบการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? เกิดประโยชน์กับธุรกิจของ…

ระบบการผลิต คือ กลุ่มขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากวัสดุ วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือ ...

img-article img-article

Basic of Natural Gas

• ก๊าซแห้ง (Dry gas) หมายถึง ก๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซอีเทน ซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิและความดันปกติ โดยมี โพร ...

img-article img-article

วิศวกรรมโยธา vs โครงสร้าง: เงินเดือน, แนวโน้มงาน, ความต้องการ, …

วิศวกรรมโยธามุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบการออกแบบในขณะที่วิศวกรรมโครงสร้างมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุที่ ...

img-article img-article

แร่และหิน แตกต่างกันอย่างไร และเกิดขึ้นในธรรมชาติได้อย่างไร

2. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) คือ หินที่เกิดจากการทับถมและการสะสมตัวของตะกอนต่าง ๆ เช่น เศษหิน แร่ กรวด ทราย และดิน ที่ผุพัง สึกกร่อน ...