ค้อนบด

img-article img-article

ห้องสมุดดิจิตอล

ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่ หลายๆ แหล่งและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ ...

img-article img-article

16. การเชื่อมต่อกับสัญญาณอนาลอก

การเชื่อมต่อกับสัญญาณอนาลอก ... หมายถึงวงจรที่เปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลให้เป็นค่าอนาลอก ค่าอนาลอกน้ีอาจเป็นกระแสไฟฟ้าหรือ ...

img-article img-article

Encryption data การเข้ารหัสข้อมูล กระบวนการเข้ารหัสดิจิตอล

การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption data) เป็นกระบวนการเปลี่ยนข้อมูล เช่น ข้อความทั่วไปให้เป็นรหัส ()H*@HF)NOUBNPIFJ ที่ระหว่างทางถ้ามีการถูกขโมยข้อมูล ผู้โจรกรรม ...

img-article img-article

OCR คืออะไร

OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) คืออะไร. การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เป็นกระบวนการที่แปลงภาพข้อความให้เป็นรูปแบบข้อความที่เครื่อง ...

img-article img-article

UART คืออะไร

UART คืออะไร UART หรือชื่อเต็ม Universal Asynchronous Receiver and Transmitter เป็นหนึ่งในโปโตคอลสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมแบบอะซิงโครนัส (asynchronous serial communication) ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ...

img-article img-article

บทบาทของห้องสมุดและแนวโน้มพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไป

วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 11:31 น.. โดย…ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ***** การเข้ามาของเทคโนโลยี มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เพราะเทคโนโลยีช่วยทำให้ผู้ ...

img-article img-article

ลอการิทึม

ลอการิทึม ( อังกฤษ: logarithm) เป็น การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ที่เป็น ฟังก์ชันผกผัน ของ ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ค่าลอการิทึมของจำนวน ...

img-article img-article

การสื่อสารข้อมูล

การเข้ารหัสและถอดรหัส การเข้ารหัส (encoding) เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของรับการอ่านที่เป็นภาษามนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องหรือสัญญาณอื่น โดยเกี่ยวข้อง ...

img-article img-article

ข้อมูลดิจิทัล สัญลักษณ์ในการแปลงดิจิทัลและรัฐ

ข้อมูลดิจิตอลในทฤษฎีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเป็นข้อมูลที่แสดงเป็นสตริงของสัญลักษณ์ที่ไม่ต่อเนื่องในแต่ละแห่งซึ่งสามารถใช้ในเพียงหนึ่ง ...

img-article img-article

การทำนายค่าสัญญาณอ่านกลับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องในระบบการบันทึก

บทคัดย่อ. ความต้องการในการใช้พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ ที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มี ...

img-article img-article

การอ่านข้อมูลดิจิตอล แปลว่า

คำในบริบทของ"การอ่านข้อมูลดิจิตอล"ในไทย-อังกฤษที่นี่มีหลายตัวอย่างประโยคแปลที่ประกอบด้วย"การอ่านข้อมูลดิจิตอล"-ไทย-อังกฤษแปลและ ...

img-article img-article

95 อาชีพในยุคดิจิทัล : ติดเทรนด์แม้โลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน : ชวนอ่าน

งั้นเราลองมาสำรวจว่า ทั้ง 95 อาชีพที่รวบรวมมานี้ ว่าอาชีพไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อคุณจะได้วางอนาคตให้ ...

img-article img-article

บทความ ESPino32 ตอนที่ 5 การใช้งาน Analog Input (ADC)

ผลการทดลอง . เมื่อบอร์ด ESPino32 เริ่มทำงาน โปรแกรมจะอ่านค่าแอนะล็อกจากขา sensorPin ที่ต่ออยู่กับ LDR จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ ค่า ...

img-article img-article

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ

คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น; นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล; สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก; ติดต่อทีมงาน Pantip; ติดต่อลงโฆษณา

img-article img-article

GWG-2000CR-1A | G-SHOCK MASTER OF G

เข็มทิศดิจิตอล วัดและแสดงทิศทาง 1 ใน 16 จุด ระยะทางการวัด: 0 to 359° หน่วยการวัด: การวัดทิศทางต่อเนื่อง 1° 60 วินาที เข็มชี้ไปทางทิศเหนือ การเทียบเวลา ...