ค้อนบด

img-article img-article

Big Data คืออะไร สำคัญอย่างไร

ประหยัดค่าใช้จ่าย : Big Data สามารถช่วยให้องค์กรลดต้นทุนโดยการระบุส่วนไหนขององค์กรที่สามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้ ด้วยการ ...

img-article img-article

การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า – Motor Testing

การทดสอบนี้เป็นที่นิยมและรู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นคือ การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าบนแท่นไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) โดยเป้าหมายของการ ...

img-article img-article

ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร และเหตุใดจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ | SAS

AI จะวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าและลึกกว่า โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม (neural network) ที่มีหลายชั้น การสร้างระบบตรวจจับการทุจริตที่มี ...

img-article img-article

เข้าใจ CRISP-DM ฉบับเร่งรัด

Thapanee Boonchob. ·. Follow. Sep 20, 2020. CRISP-DM ย่อมาจาก Cross-industry standard process for data mining. ซึ่งหมายถึง กระบวนการมาตรฐานที่ใช้สำหรับการทำเหมืองข้อมูล เพื่อทำการ ...

img-article img-article

การทำเหมืองแร่และวัตถุดิบ | BSI

การทำเหมืองแร่และวัสดุ. จากการสำรวจเหมืองแร่ของทรัพยากรใหม่ที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณา …

img-article img-article

การวิเคราะห์ความรู้สึกคืออะไร

ในระหว่างขั้นตอนการประมวลผลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความรู้สึกจะระบุคำสำคัญเพื่อเน้นความหลักของข้อความ. การทำโทเค็นแบ่ง ...

img-article img-article

Applied Data Mining of Information Technology Career …

ผลจากการศึกษาส่วนการศึกษาแบบจำลองการทำเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำอาชีพด้านไอทีด้วย ... ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ ... อย่างมี ...

img-article img-article

เครื่องมือและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกิจ | Microsoft Power BI

การวิเคราะห์ธุรกิจให้อะไรบ้าง. คําจํากัดความของการวิเคราะห์ธุรกิจมีความหมายตรงตามตัว นั่นคือซอฟต์แวร์หรือโซลูชันใดๆ ที่ค้นพบและประเมิน ...

img-article img-article

White Paper : การประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์และการแสดงผลนับเป็นหัวใจสำคัญที่ต่อยอดการใช้งาน IoT การวิเคราะห์เบื้องต้นเป็นการ หาข้อสรุปทางสถิติขั้น ...

img-article img-article

Production Costs vs. Manufacturing Costs (ต้นทุนการผลิต) …

Manufacturing Costs. ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่แปลงสภาพวัตถุดิบให้เกิดเป็นสินค้านั้น ๆ ต้นทุนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะมีอัตรา ...

img-article img-article

โซลูชันอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเ…

ในห้องปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์และเหมืองแร่ การชั่งน้ำหนักพลวง ลูกตะกั่ว และตัวอย่างแร่เหล็กต้องการอุปกรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและไว้วางใจได้ ...

img-article img-article

Knowledge Bank at Sripatum University: …

การทำเหมืองข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การขาย ... Mining ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ใหม่ โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นตัวแบบในการ ...