ค้อนบด

img-article img-article

"เครื่องจักร" ในความหมายของกรมสรรพากรคือ… และการใช้สิทธิค่าใช้…

การจะใช้สิทธิได้ บริษัทจะต้องแจ้งการใช้สิทธิโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินที่ Website กรมสรรพากรภายใน 31 ธ.ค. 63 ด้วยนะถึงจะ ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

การกรอกข้อมูลในส่วนของค่าซื้อที่ดินควรกรอกข้อมูลในช่องไหน 1.ค่าก่อสร้าง 2. สินทรัพย์อื่น ๆ หรือข้อ 3.ค่าใช้จ่ายก่อนเปิด ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

เริ่มแรก ต้องยื่นเรื่องหรือขออนุญาตจาก BOI ก่อนหรือไม่ 2. ต้องตรวจสอบเรื่องสิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ลูกค้าก่อนหรือไม่ ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

1. ให้ยื่นขอตัดบัญชี โดยระบุชื่อสินค้าส่งออก และโมเดลส่งออก ให้ตรงกับสูตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้ตรวจสอบผ่านในขั้นตอนแร ...

img-article img-article

การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรผ่านระบบ …

This pdf document provides information on the Board of Investment (BOI) of Thailand's policies and incentives for foreign investors who wish to establish or expand their businesses in Surat Thani province. It covers topics such as investment promotion zones, eligible activities, tax and non-tax benefits, and application procedures. The document also …

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

หมายถึง ในการจะทำคำร้องในระบบ emt ให้อ้างอิงเลขอนุมัติล่าสุดที่นำเข้าแม่พิมพ์นั้น. ทางบริษัทฯ ได้ต้องการจะเพิ่มเติมชื่อ ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

การขอรับส่งเสริมจาก boi ใช้เวลาพิจารณา 40-90 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและขนาดการลงทุน การยื่นขอรับส่งเสริมฯ จะยื่นในนามบุคคล หรือนิติ ...

img-article img-article

Factories – The Royal Project

ในปีพุทธศักราช 2531 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้จัดสร้าง "โรงเพาะเห็ด สวนจิตรลดา" ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก ...

img-article img-article

ระบบการพิมพ์ | HEIDELBERG Thailand

การพิมพ์ดิจิทัล. เครื่องพิมพ์ดิจิทัล Versafire จากไฮเดลเบิร์ก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพิมพ์ออฟเซตกับดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการ ...

img-article img-article

เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน. ระบบการชำระเงินเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าและการเงิน เพื่อให้การชำระเงิน หรือ ...

img-article img-article

คู่มือ AI แบบสนทนา – ประเภท ข้อดี ความท้าทาย และกรณีการใช้…

AI แบบสนทนาสามารถให้ประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจโดยตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันและจัดหาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณ AI ...

img-article img-article

การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า

2.. การจ่ายช าระค่าเช่า (rental payments) ค่าเช่าอาจกาหนดให้ช าระเป็นรายเดือน รายปี ซึ่งเงื่อนไขการ จ่ายช าระค่าเช่าอาจแตกต่างกัน เช่น จ่ายค่าเช่า ...

img-article img-article

0706/2752 | กรมสรรพากร

กรณีตาม 2 และ 3 การขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากร ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริม ในเดือนธันวาคม 58 ประเภท 5.8 กิจการ SOFTWARE โดยเริ่มมีการให้บริการระบบซอฟเเวร์ ในปี 58 และในปี 58 ได้มีการ ...

img-article img-article

0706/4075 | กรมสรรพากร

3.2 การแก้ไขกรณีฉุกเฉินมีขอบเขตคลอบคลุมงานบางประการที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตงานการซ่อมบำรุงภายใต้งานการบำรุงรักษาตาม ...

img-article img-article

เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านความงามโดยเฉพาะสินค้าไฮเอนด์เติบโตต่อเ…

บริษัทจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่างเริ่มเข้าสู่ตลาดดังกล่าวเช่นกัน เมื่อเดือนกรกฎาคม ELECOM ลงทุน 9.6 พันล้านเยนเพื่อซื้อ Tescom Electric Group ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

A (BOI) -> B (Free Zone) -> C (ต่างประเทศ) A สามารถนำสินค้าจาก C กลับเข้ามา เพื่อซ่อมแซม แล้วส่งกลับออกไปให้ C โดยขอใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าตาม ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

หลักเกณฑ์การพิจารณา ไม่ทราบแน่ชัด แต่หาก ฺBOI พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลความจำเป็น และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง น่าจะ ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

ยกตัวอย่าง กรณีหลอดหยอดเรซิน หากเราทิ้งไว้ในหลอดนานมันจะแข็งตัวใช้ไม่ได้ต่อไป อันนี้เป็นส่วนสูญเสียนอกสูตรใช่ไหม แล้วการคำนวณปริมาณ ...

img-article img-article

【FAQ 108】 …

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | อ่านกระทู้ถามตอบ. ปรับปรุงล่าสุด : 5 มกราคม 2566 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือ ...

img-article img-article

BOI : The Board of Investment of Thailand

หากยอดติดลบเกิดจากการนำเข้าโดยไม่ใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือเกิดจากการซื้อในประเทศจาก vendor ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ boi ให้ระบุการโอน ...