ค้อนบด

img-article img-article

สรุปการขับเคลื่อนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ …

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้องก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ...

img-article img-article

อินโดนีเซีย เอาจริง

Ahmed M. Saeed รองประธาน ADB ประจำภูมิภาค ระบุว่า ปัญหาของพลังงานถ่านหินแบบดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ ...

img-article img-article

เส้นทางสู่ Net Zero สมาชิกอาเซียน

ASEAN Roundup ประจำวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2564 ไทยประกาศเป้า Net Zero ปี 2065 เวียดนามตั้งเป้าปี 2050 สิงคโปร์ลดการปล่อยก๊าซ 50% ปี 2050 มาเลเซียเข้าสู่ Carbon Neutral ปี 2050 ...

img-article img-article

ปตท. เลิกสำรวจ!!ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย

PTT ปิด 2 บริษัทย่อยในอินโดฯ ที่ตั้งขึ้นรองรับพัฒนาโครงการถ่านหิน หลังสำรวจพบไม่คุ้มค่าลงทุน แต่รับรองว่าไม่ส่งผลกระทบการดำเนินงานปตท.แน่นอน

img-article img-article

ปี 2021 จีนขุดถ่านหินเพิ่มขึ้น สวนทางเป้าหมายลดการ…

ผลผลิตถ่านหินจีนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4.07 พันล้านเมตริกตันในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 4.7% จากปี 2020 และการนำเข้าถ่านหินก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ...

img-article img-article

บ้านปู

บ้านปู. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ( อังกฤษ: BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BANPU) [2] เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้า และ ...

img-article img-article

ถ่านหิน

ถ่านหิน คือ หินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี จนตะกอนนั้นได้ ...

img-article img-article

เหมืองถ่านหินอมบีลิน

ประวัติ. เหมืองถ่านหินอมบีลินใน ค.ศ. 1915. ถ่านหินถูกค้นพบในบริเวณนี้ใน ค.ศ. 1868 โดยวิลเลม เฮนริก เดอ เกรฟ นักธรณีวิทยาชาวดัตช์ การ ...

img-article img-article

รุ่่ งเรุ่ืองแล้้วรุ่ วงโรุ่ย 2564

2564รุ่่ งเรุ่ืองแล้้วรุ่ วงโรุ่ย องค์์กรุ่ติิดติามพล้ังงานโล้ก (Global Energy Monitor), เซีียาค์ล้ับ (Sierra Club), ศููนรุ่ ย์การุ่วิจััยพล้ังงานแ ล้ะอากาศูสะอาด (CREA),

img-article img-article

ธุรกิจถ่านหิน

ความพร้อมในการจัดส่ง บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่ง (Logistics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้คัดสรร ...

img-article img-article

รุ่งเรืองแล้วร่วงโรย 2565

แม้จะมีความคืบหน้าในการประชุมสุดยอด COP26 ทว่าความมุ่งมั่นที่จะยุติการพึ่งพาถ่านหินกลับยังไม่มีปรากฎให้เห็นแต่อย่างใด ใน ...

img-article img-article

เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า. 4. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ...

img-article img-article

"อินโดนีเซีย" ยอมกลับมาส่งออกถ่านหิน หลังหลายประเทศกดดัน

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ ส่งออกถ่านหิน ให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศ ระงับการส่งออกถ่านหิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ...

img-article img-article

นักวิชาการกลุ่มเอาถ่านหิน ยื่นหนังสือถึงนายกหนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รศ.ดร.ภิญโญ กล่าวด้วยว่าจากการติดตามข้อมูลพบว่าปัจจุบันมี 62 ประเทศมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มในอีก 4-5 ปีข้างหน้า รวม ...