ค้อนบด

img-article img-article

ระเบียบกรมโรงงานอ ุตสาหกรรม

ออกนอกบริเวณโรงงานผ ่านระบบอ ิเล็กทรอน ิกส์และแบบอ ัตโนมัติผ่านระบบอ ิเล็กทรอน ิกส์ ... ข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม ...

img-article img-article

ZERO WASTE

เล่มหนึ่งที่รวบรวมองค์ความรู้แนวทางในการจัดการขยะและกรณีศึกษาชุมชน ... ท้องถิ่นขนาดเล็ก ในปี2558 พบว่ามีจำนวนสถานที่กำจัด ...

img-article img-article

6 ตัวอย่างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ…

เครื่องมือและวิธีการที่เป็นเลิศในการดำเนินงานประกอบด้วย Lean, Six Sigma, Kaizen, Total Quality Management (TQM), Business Process Reengineering (BPR), Customer Relationship Management (CRM) และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือ ...

img-article img-article

พระราชบัญญัติ โรงงาน > สิ่งแวดล้อม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559. เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ...

img-article img-article

3 สาเหตุของการปนเปื้อนของน้ำ

สาเหตุของการปนเปื้อนในน้ำและสิ่งที่คุณทำได้. 1. ของเสียของมนุษย์. ที่มา:123rf. ของเสียของมนุษย์ประกอบด้วยแบคทีเรียที่ ...

img-article img-article

คู่มือกระบวนการขุดลอก

คู่มือกระบวนการขุดลอก โดย สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม. ดูและDownload ไฟล์ .PDF จำนวน 51 หน้า ขนาด 3MB. Comments ...

img-article img-article

การขุดก้นทะเลลึก

ในปี 2021 บริษัทด้านเทคโนโลยีและยานยนต์รายใหญ่หลายแห่งออกแถลงการณ์ว่าพวกเขาสนับสนุนการเลื่อนการชำระหนี้ของ …

img-article img-article

(ร่าง) …

ii (ร่าง) แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความปลอดภัยและ ...

img-article img-article

แนวทางป้องกันและกำจัด "หนู" ศัตรูในสวนปาล์ม

👉 การป้องกันและกำจัด การป้องกันและกำจัด ในปาล์มขนาดเล็กหรือปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่ ปฏิบัติดังนั้น. ควรใช้ตาข่ายหุ้มรอบโคนปาล์ม เพื่อ ...

img-article img-article

คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อควรรู้และให้ถือปฏิบัติในการแจ้งขอขุดดินหรือถมดิน 4 ... ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ ...

img-article img-article

พระราชบัญญัติ โรงงาน > สิ่งแวดล้อม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวง. เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ ...