ค้อนบด

img-article img-article

เหมืองทองอัครา : …

สั่งระงับกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศ. เหมืองทองอัคราหรือเหมืองทองคำชาตรีตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ จ.พิจิตร จ. ...

img-article img-article

23 ปี เหมืองทองอัครา มหากาพย์ 3 ฝ่าย รัฐ-เอกชน-ชาวบ้าน

15 มี.ค. 2566 เหมืองทองคำชาตรีที่ดำเนินกิจการโดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กลับมาเปิดดำเนินการเหมืองทองอีกครั้ง หลังรัฐบาลไทยปิด ...

img-article img-article

ทองคำ (Gold)

ประเทศไทย มีประวัติการทำเหมืองทองคำมาช้านานตั้งแต่ ... มีแหล่งแร่ทองคำทั้งแบบปฐมภูมิ และแบบทุติยภูมิที่ถูกค้นพบแล้ว ...

img-article img-article

จับตาแผนเปิดเหมืองทองคำจันทบุรี ประชาชนหวั่นมลพิษเหมือง…

ชาวจันทบุรีรวมตัวค้านนายทุนเหมืองทองขอสำรวจแร่ทองคำที่ อ.แก่งหางแมว หวั่นเปิดช่องทำเหมืองทอง เสี่ยงก่อผลกระทบมลพิษเหมืองแร่รั่วไหล ...

img-article img-article

เปิดอีก 12 เหมืองทองคำ

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ ไปแล้ว 2 รอบ มีการสำรวจแร่ทองคำไปแล้ว 3.5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ร่าง ...

img-article img-article

สาร พิษ ใน ข้อ ใด ที่ เกิด จาก การ ทำ เหมือง แร่ ทองคำ

การทำเหมืองแร่ทองคำ? ประเทศไทยได้ดำเนินการขุดทองในเขตวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2548 จากนั้น ฝ่ายวิเคราะห์น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ...

img-article img-article

การจัดการทรัพยากรเหมืองแร่…

ตัวอย่างเช่น เหมืองแร่ทองคำเขาหลวง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ทหารเข้าไปประจำการในหมู่บ้าน 1 กองร้อย ...

img-article img-article

ย้อนรอย 'คดีเหมืองทองอัครา' …

ได้พิจารณาอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ และคำขอต่ออายุประทานบัตรของ บริษัทอัคราฯ และได้มีมติ ...

img-article img-article

Everyday life Practice of the Golden PannierPeople in the …

เป็นเหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ เหมืองแร่ทองคำในพื้นที่แห่งนี้ได้สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2474 โดยมีชาว

img-article img-article

เมื่อไทยกำลังมีเขต 'เหมืองใหม่' 3 ล้านไร่ …

แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2566 นี้ กำลังขยายพื้นที่แหล่งแร่ พื้นที่การทำเหมืองในประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000,000 ไร่ มี ...

img-article img-article

ร้อนฉ่า! ค่าโง่เหมืองทองอัครา

ย้อนรอยเหมืองทองอัครา หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ และผลพวงคำสั่ง คสช.ที่ 72/2559 สั่งปิดเหมืองทองคำ ขณะที่ ส.ส.วิโรจน์ จากพรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกต ...

img-article img-article

ฟื้นชีพเหมืองทอง "อัครา" "คิงส์เกต" จ่อถอนคดีอนุญาโตฯ

ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ...

img-article img-article

ทองคำ

เหมาะสำหรับแหล่งทองคำที่อยู่ลึกจากผิวดินมากใช้พื้นที่หน้าเหมืองน้อยและต้องทำอุโมงค์เพื่อเข้าสู่แหล่งแร่ที่อยู่ใน ...

img-article img-article

Gold Traders Association : สมาคมค้าทองคำ

ข้อมูลสรุปจาก World Gold Council เมื่อเดือนธันวาคม 2563 มีการจัดลำดับการผลิตทองคำจากเหมืองทองคำ ในระดับประเทศทั่วโลกว่า ประเทศจีนเป็น ...

img-article img-article

การทำเหมืองแร่

เหมืองทองแดงเอลชิโน ตัวอย่างเหมืองเปิดในสหรัฐอเมริกา. การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอา แร่ ที่มีค่า หรือ วัสดุทาง ธรณีวิทยา ...

img-article img-article

เมื่อไทยกำลังมีเขต 'เหมืองใหม่' 3 ล้านไร่ ฟังเสียงจาก 'เหมืองแร่…

แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในปี 2566 นี้ กำลังขยายพื้นที่แหล่งแร่ พื้นที่การทำเหมืองในประเทศให้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000,000 ไร่ มี ...