ค้อนบด

img-article img-article

SQL คืออะไร | AppMaster

SQL คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ. SQL เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมมาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สร้างฐานข้อมูล SQL และ ...

img-article img-article

Applied Data Mining of Information Technology …

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการทำเหมืองข้อมูลโดยการจำแนกประเภท ข้อมูลด้วย Neural Network, Naïve Bayes, และ Decision Tree เพื่อเปรียบเทียบ ...

img-article img-article

การวิเคราะห์ปัจจัยผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหม …

โดยการเตรียมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จำนวน 222 ชุด ซึ่งมีปัจจัยที่สนใจนำมาพิจารณาจำนวน 8 ปัจจัย ทำการ ... การทำเหมืองข้อมูล (Data ...

img-article img-article

การทำเหมืองแร่ — Google Arts & Culture

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือ วัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุ ...

img-article img-article

4.การทำเหมืองข้อมูล

Data Mining (เหมืองข้อมูล ) คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำ ...

img-article img-article

การทำเหมือง

การละลายแร่ในเหมืองแร่. คุณมาถูกทางแล้วล่ะ - ด้วยการสูบจ่ายสารละลายอย่างสมบูรณ์แบบ. ปั๊มสูบจ่ายจาก ProMinent สูบจ่ายสารรุนแรง ...

img-article img-article

Sukhothai Thammathirat Open University | Economics

•การประมาณการหรือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. หลังจากวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการจะประเมินผลกระทบที่มีต่อ ...

img-article img-article

เหมืองทรายในเวียดนามทำบ้านทรุดจมแม่น้ำโขง

เกิ่นเทอ 22 พ.ย.- การทำเหมืองทรายและการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำกำลังกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ...

img-article img-article

ต้นแบบเหมือง

เหมืองสีเขียว (Green Mining) หลักการทำเหมืองของเอสซีจีด้วยแนวคิด "โรงงานอยู่ที่ไหน ป่าต้องเขียวที่นั่น" โดยได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่าง ...

img-article img-article

เหมืองถ่านหินและอนาคตแม่ทะหลัง Covid-19

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ยังมีการเดินหน้าโครงการเหมืองถ่านหินแม่ทะต่อไปอย่างเงียบๆ ข้อมูลในพื้นที่ระบุว่า มีคณะทำงานที่ว่าจ้างโดยบริษัทปูน ...

img-article img-article

Satisfaction of YRU Students towards Teaching English …

ความพึงพอใจต อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการ ... ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทําแบบสอบถาม

img-article img-article

Association rule data mining for diagnosis in Thai traditional …

การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อ ... เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ...

img-article img-article

7 เทคนิควิธีขายของออนไลน์และการทำธุรกิจออนไลน์ให้เหนือคู่แข่ง

เพราะอย่างที่กล่าวมาว่า เมื่อมีการแข่งขันที่สูงขึ้น นั่นก็เท่ากับว่าลูกค้าของคุณมีตัวเลือกมากขึ้นด้วยเช่นกัน. Readyplanet ขอ ...

img-article img-article

YRU TQF Export

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากการเรียนได้ดังนี้ 1.1 ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ...

img-article img-article

การทำเหมืองข้อมูลคืออะไร | SAS

การทำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการในการค้นหาความผิดปกติ รูปแบบ และความสัมพันธ์ภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่. เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ ...

img-article img-article

ระเบียบวิธีวิจัย

73 3.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยข้อค าถามที่ใช้วัดตัวแปรทุกตัวได้มาจาก