ค้อนบด

img-article img-article

การวางแผนทางการเงินมีอะไรบ้าง? วิธีวางแผนการเงิน…

การวางแผนการเงิน (Financial Planning) คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินของบุคคล หรือองค์กร เพื่อให้มั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยการวาง ...

img-article img-article

4 วิธีแก้ปัญหาเงินทุนสะดุด

1. Joint Venture : หรือเรียกง่าย ๆ ว่า "การร่วมทุน" นั้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออก สำหรับการแก้ปัญหาเงินทุนสะดุด ซึ่งสามารถช่วยลด ...

img-article img-article

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของอังกฤษ| Modern …

ทุกวันนี้คำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 เป็นคำที่ได้พบเห็นบ่อยครั้ง แต่ก่อนที่จะเกิดครั้งที่ 4 ขึ้นได้นั้นมีความเป็นมา ...

img-article img-article

เจาะ 3 เหตุผล ทำไม "ราคาเหล็ก" ถึงพุ่งแรง ?

"ราคาเหล็ก" ทั่วโลกกำลังพุ่งทะยานอย่างฉุดไม่อยู่ โดยราคานำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) ในตลาดเอเชีย เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 75% ...

img-article img-article

การแยกประเภทต้นทุน

3.3.3 ต้นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมอยู่ด้วยกัน ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมที่มี ...

img-article img-article

PPT

การบริหารจัดการธุรกิจเหมืองแร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต Mining Business Management for Cost Reduction. สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด กรกฎาคม 2551 ...

img-article img-article

Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนบริษัท

Cost Reduction หรือ เทคนิคการลดต้นทุนบริษัท คือการที่องค์กรทำให้ต้นทุนในการทำงานนั้นลดลง ซึ่งต้นทุนในที่นี้หมายถึงเงินหรือ ...

img-article img-article

ไขข้อสงสัย "การทำบัญชี" ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไรที่ร้านได้อย่างไร …

1. ไม่รู้ต้นทุน. ถ้าไม่ทำบัญชีก็เหมือนกับคนขายของแบบปิดตา เหมือนขับรถตอนกลางคืนไม่เปิดไฟหน้า เนื่องจากจะไม่สามารถตั้ง ...

img-article img-article

แนวทางการตั้งราคาโอนสำหรับธุรกรรมทางการเงิน ตอนที่ 1

อย่างไรก็ดี หน่วยงานด้านภาษีของประเทศเดนมาร์กกลับมีมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว โดยมองว่า การฝากเงิน ...

img-article img-article

ต้นทุนทางการเงิน คืออะไร? (Financial Cost)

สำหรับตัวอย่างต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่หลายคนคุ้นเคยและสามารถนึกภาพตามได้ง่ายที่สุดก็คือต้นทุนจาก ดอกเบี้ย (Interest) ที่เกิดจากเงินกู้ที่ ...

img-article img-article

5 กลยุทธ์ที่จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ...

img-article img-article

FRU TFRS 16 ¦สัญญาเช่า

• บริษัทกาแฟท าสัญญากับสนามบินเพื่อใช้พื้นที่ในการขายสินค้าเป็น ระยะเวลา 3 ปี • สัญญาได้มีการก าหนดจ านวนพื้นที่ (ตรม.)

img-article img-article

Q & A ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Q & A ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หัวข้อ สินค้าคงเหลือ หน้า 4 เหลือ เพียง 9 กิโลกรัม แต่ได้เป็นทองค า 99.99% มีการสูญเสีย 1 กิโลกรัม แต่บริษัท Refine

img-article img-article

การวางแผนการเงิน

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน. 1. ประเมินฐานะการเงิน. . 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน. ควรตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ ...

img-article img-article

5 …

การจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคปัจจุบัน ธนาคารจะต้องคำนึงถึง 'ลูกค้า' เป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Customer-led Transformation) ต่างๆ ขององค์กร ...

img-article img-article

ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ. ภาวะเงินเฟ้อ ( อังกฤษ: inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่าง ...

img-article img-article

เกษตรกรเลี้ยงปลามืออาชีพ เผยสูตร "อาหารปลาลดต้นทุน" ได้ …

ที่มาของธาตุอาหารปลา เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบดูความเหมาะสมของตัวเองที่จะจัดหาแหล่งอาหารของปลา ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ...