ค้อนบด

img-article img-article

อวาด้า กรุ๊ป พันธมิตรการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในอินเดีย…

อวาด้า กรุ๊ป พันธมิตรการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในอินเดียของกลุ่มปตท. เซ็นเอ็มโอยูกับรัฐบาลราชสถาน จัดตั้งโรงงานผลิต ...

img-article img-article

การผลิตแบบกระบวนการคืออะไร IoT ด้านอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตแบบกระบวนการคืออะไร. IoT เชิงอุตสาหกรรมกำลังกำหนดอนาคตที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการผลิตแบบกระบวนการในตลาด ...

img-article img-article

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิต ... มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็จะมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง

img-article img-article

พลังงานลมในประเทศอินเดีย

จนถึงขณะนี้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมมีสัดส่วนเพียง 1% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในอินเดีย อย่างไรก็ตาม อินเดียคือประเทศผู้ ...

img-article img-article

นายกษิเดช สาลีพัฒนา

ง บทคัดย่อภาษาไทย กษิเดช สาลีพัฒนา : การศึกษาความคุ้มค่าของการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายปาล์ม

img-article img-article

[ลงทุนแมน] วิกฤติอินเดีย ขาดแคลนไฟฟ้า เพราะถ่านหินแพง รู้ไหมว่า …

เมื่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกลับถูกควบคุมโดยรัฐบาล ทำให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ ...

img-article img-article

Powerwall | Tesla ประเทศไทย

Powerwall เป็นแบตเตอรี่สำหรับติดตั้งที่บ้านที่ออกแบบมาเพื่อเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้าส่วนกลาง คุณจึงสามารถ ...

img-article img-article

อวาด้า เอนเนอร์ยี่ คว้าโครงการพลังงานลม 50 เมกะวัตต์ในอินเดีย

อวาด้า เอนเนอร์ยี่ (Avaada Energy) ชนะประมูลโครงการพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐ ...

img-article img-article

A Study on Productivity Improvement in the Boiler System

2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาของตะกรันและ % พลังงานที่การสูญเสีย 19 2.3 การสูญเสียพลังงานเนื่องจากการรั่วของไอนา้ 20

img-article img-article

EDL-Gen ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่จาก สปป.ลาว …

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดแผนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า รับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเป้าเป็นบริษัทชั้น ...

img-article img-article

Power of The Act: สิ่งที่ผู้ซื้อได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจาก

การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นและถูกส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ใช้พลังงาน จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (ในกรณีนี้คือ ...

img-article img-article

ทางเลือกหรือทางรอด? เหตุใดอินเดียยอมทุ่มเงินมหาศาลให้ผู้ผลิต…

"หากอินเดียไม่ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อกำหนดกำลังการผลิตระบบ Battery Energy Storage System (BESS) หรือระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถจ่าย ...

img-article img-article

เปิดภารกิจ "อินเดีย" พิชิตเน็ต ซีโร่ อย่างยั่งยืน

อินเดียยังมุ่งผลักดันการใช้ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและไร้มลพิษ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับการลงทุนในสาขาใหม่ๆ โดยอินเดีย ...

img-article img-article

พลังงานหมุนเวียนในอินเดีย ภาพรวม เป้าหมายด้านพลังงานทดแทนและการผลิต

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตพลังงานจำนวนมากจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 กำลังการผลิตติดตั้งของอินเดีย 38% มาจาก ...

img-article img-article

ส่องนโยบายรัฐบาล 'อินเดีย' เคลื่อนประเทศสู่พลังงานสะอาด

ทั้งนี้ การให้ความสำคัญต่อการลด การปล่อยก๊าซคาร์บอน ของอินเดียได้รับความสนใจมากในการประชุมเวที COP-26 เมื่อนายกรัฐมนตรี Shri ...

img-article img-article

กฟผ. – ซีเกท ประเทศไทย ร่วมลงนามซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงาน…

โดยการลงนามในสัญญาซื้อขาย rec ในครั้งนี้ ซีเกท ประเทศไทยจะได้รับการรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการทั้งหมด ไป ...

img-article img-article

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

พลังงานหลักที่มนุษย์ใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันคือ พลังงานปิโตรเลียม โดยเฉพาะพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ...

img-article img-article

STARK ปักธงสู่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลท็อป 10 ของโลก | RYT9

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ปักธงสู่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลท็อป 10 ของโลก เดินหน้าขยายฐาน. สู่ธุรกิจรถยนต์พลังงาน ...